Lepituse Instituut ootab kõiki huvilisi perelepituse aluskoolitusele!
Meie koolitus on aktiivkoolitus, kus teoreetilised teadmised põimitakse ja kinnistatakse läbivalt praktiliste kogemustega.
Koolituse viivad läbi Lepituse Instituudi koolitajad Donald Kiidjärv, Merle Liivak, Ingrid Tiido, Ülla Kimmel ja Aila Rajasalu. Kõigil on perelepitamise, riiklike perelepitajate aluskoolituse loomise ja koolitamise kogemus. Igat moodulit on vedamas, teadmisi ja kogemusi jagamas, kaks Lepituse Instituudi inimest.
Koolitus toimub Tartus Ettevõtluskeskuses Suur Kaar 53.
30.11.23-02.12.23 I moodul     Perelepituse olemus. Suhtlemisteooriate põhimudelid.
10.01.24-12.01.24 II moodul    Konflikti olemus, teooriad ja võimalikud lahendusstrateegiad.
08.02.24-10.02.24 III moodul Perelepitusprotsess ja selle kujundamine. Perelepitaja metoodikate ja tehnikate arendamine.
07.03.24-09.03.24 IV moodul   Õigusteadmised perelepitajale.
03.04.24-05.04.24 V moodul    Emotsioonid ja emotsionaalse survega toimetulek perelepituses.
08.05.24-10.05.24 VI moodul   Lapse huvid ja vajadused perelepituse protsessis.
06.06.24-07.06.24 VII moodul Refleksioon ja eneseanalüüs.
Aluskoolitusele on oodatud kõrgharidusega inimesed, kes vastavad Riikliku perelepitusteenuse seaduses(RPLS) paragrahv 6 ette antud tingimustele (https://www.riigiteataja.ee/akt/RPLS)

Koolituse hind on 2520 eurot, sisaldab jaotusmaterjale ja kohvipause.
Lõuna on osalejate enda kanda.
Registreerimine vormil https://docs.google.com/.../1NA14d3Xz9jwhJAFsOlC679N.../edit
160 -tunnise aluskoolituse läbinud saavad tunnistuse, mis vastab riiklikele perelepitajatele esitatavatele nõuetele RPLS järgi.Tunnistuse saamiseks on oluline osaleda moodulitel vähemalt 95 protsendi ulatuses.
Osaleda soovijatega toimub eelnev rühmaintervjuu veebis 15.11.23 kl 16.30.
Töö toimub kinnises rühmas kuni 18 inimest. Registreerimine lõpeb kohtade täitumisel!